Sandi Renko

Home » Sandi RENKO » Sandi Renko

Sandi Renko

Nero su bianco.1
1975
Tusche auf Karton
52 x 52 cm